Henk Hilberts - voorzitter

Adrie Smink - penningmeester & ledenadministratie

Roelina van Bree - Secretaris

Ilona Pouwels - lid

Hendrik Jan Brouwer - lid

Daniel Smid - lid

Leonie Westerveen - lid

Bert Zwiers - lid

Eric ten Caat - lid

Erik Hilberts- lid

Feestbestuur 2019
Feestbestuur 2019